Voetbal komt stap voor stap weer op gang

Gemaakt op zaterdag 09 mei 2020 Geschreven door Beheer
Onderstaande mail ontvingen we afgelopen week van de KNVB. We mogen ook met de senioren weer starten met trainen! Wel met in acht neming van de 1,5 meter afstand en andere veiligheidsrichtlijnen maar het begin is er. Op dit moment is de technische staf aan het inventariseren binnen selecties om te horen hoe onze spelers en speelsters hier in staan. Een ieder is namelijk vrij om zelf te bepalen of hij weer wil gaan trainen in deze omstandigheden. Zodra dit duidelijk is dan zal er bepaald worden op welke dagen er getraind gaat worden en hoe lang. De spelers en speelsters worden via de Whats app op de hoogte gehouden door de technische staf.
 

De belangrijkste algemene regels zijn:

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest
 • Sporters moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. 
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. De kantine is dicht en samenscholing op het parkeerterrein is ook verboden.
 • Er mogen geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is
 • Lees het gehele protocol “verantwoord sporten” en bezoek de KNVB website en die van de gemeenteDe Fryske Marren.

Iedereen veel plezier en blijf gezond!

Hoofdbestuur De Wâlde

 
Beste bestuurder,


De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn altijd snel gegaan en gelukkig gaan ze nu ook snel de goede kant op. Waar de jeugd vorige week weer kon gaan voetballen als een voorzichtige eerste stap terug naar wat eerder normaal was, kregen we gisteravond al te horen dat ook voetballers ouder dan 18 jaar vanaf maandag a.s. weer het veld op mogen. Dit uiteraard met daaraan een aantal voorwaarden verbonden. Zo zijn ook voor hen wedstrijden nog niet mogelijk, moet er met 1,5 meter afstand worden getraind en uiteraard moet men zich aan de coronaprotocollen houden.

We begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk wil voetballen, maar snappen ook dat maandag a.s. bijzonder snel is. Voor veel clubs zal dit organisatorisch niet haalbaar zijn. De KNVB hecht er dan ook meer waarde aan dat er eerst een goed plan bij de vereniging ligt, waarvoor gekeken is naar de trainingstijden, spreiding, logistiek, beschikbare vrijwilligers en vooral naar de veiligheid. Want niemand wil straks een terugslag. Ook deze nieuwe fase van de herstart vraagt namelijk meer van de vrijwilligers dan alleen het uit de kast te halen van de oude trainingstijden. Dus men mag al maandag a.s. beginnen, maar na overleg met de leden kan dit natuurlijk ook later. De KNVB gaat de verenigingen in elk geval volledig ondersteunen. Op www.knvb.nl/samenvooruit staan onder meer de benodigde protocollen en voetbalvormen om met en zonder 1,5 meter afstand te kunnen trainen. Deze zijn nu nog gericht op de jeugd, maar worden zo snel mogelijk aangepast.

Een andere belangrijke datum die gisteravond werd genoemd, is 1 september. Als het coronavirus onder controle blijft, kunnen dan de competities weer van start gaan. Ook kan men vanaf 1 september weer in de zaal voetballen. Voorzichtig kunnen we dus gaan vooruitkijken en plannen. Op korte termijn komen we met een eigen ‘routekaart’ voor het voetbal, waarop we alle data en fases richting 1 september zullen weergeven. Hierin verwerken we dan ook de mogelijkheden voor de verenigingen voor in de zomer. Want nu veel Nederlanders voorlopig niet op vakantie gaan, biedt dat ook een kans. Door activiteiten te organiseren, kan men zich weer fit trainen richting het nieuwe seizoen terwijl de verenigingen hun leden extra aan zich kunnen binden. Vooral voor onze jeugdleden zou dit een mooie uitkomst zijn tijdens de schoolvakantie.

Verder wil ik nog meegeven dat jeugdtrainers nu ook bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus getest kunnen worden. Net als andere groepen zoals zorgmedewerkers, mantelzorgers en leraren, kunnen zij na minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten hiervoor naar de GGD worden doorverwezen door een arts. Kijk hier voor meer informatie.

Tot slot, het kabinet gaf gisteren aan details nog verder te moeten uitwerken. Sommige zaken leken nog niet helemaal helder of zeker. Zoals wat men precies verstaat onder spelen zonder publiek (hoeveel mensen?), wanneer de kantine open kan en of men gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen. Wij gaan samen met NOC*NSF met hen in gesprek zodat we alles hopelijk snel helemaal duidelijk hebben. Ook wij hebben dus nog niet op alle vragen antwoord, maar we houden jullie op de hoogte en blijven jullie ook via onze verenigingsadviseurs ondersteunen.

We wensen jullie veel succes en plezier met het weer stap voor stap verder opstarten van het voetbal de komende tijd! Blijf vooral goed om elkaar letten en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal


Copyright Voetbalvereniging de Walde - 2014.
Download Joomla Templates