Verduurzaming Wâldstreffen

Gemaakt op donderdag 26 september 2019 Geschreven door Fimme Jan van der Wal

Ook De Wâlde is bezig met het verduurzamen van ons sportcomplex. Zo zijn de kantine, de kleedboxen en de bestuurskamer tijdens de verbouwing al voorzien van nieuwe LED-verlichting. Tevens is het de bedoeling dat we het trainingsveld gaan voorzien van LED-verlichting. Naast dat dit goed is voor het klimaat kunnen we ook besparen op de energiekosten wat ten gunste komt van de clubkas. Beide initiatieven vragen echter wel om een investering. Hiervoor hebben subsidie mogen ontvangen van de stichting Bas Backer ( https://stichtingbasbacker.nl ) en vanuit het Iepen Mienskipsfûns – Streekwurk Zuidwest Fryslan. Hiervoor zijn we beide instanties heel erg dankbaar.Logo steekwurk Zuidwest PMS 382M

Voor de verder invulling van het realiseren van het verduurzamen van Wâldstreffen en met de LED verlichting voor het trainingsveld hebben we de hulp ingeschakeld van De Groene Club. De Groene Club is een initiatief van de KNVB om clubs te begeleiden bij het verduurzamen van het sportcomplex. Ze zijn bij ons op 26 september 2019 langs geweest om een energiescan uit te voeren. Op basis van deze energiescan zal er een plan van aanpak gemaakt worden. Vervolgens gaan ze ons ondersteunen met een financieel advies en helpen ze ons om de geplande maatregelen daadwerkelijk te realiseren. Zo hebben zij al veel ervaring met het realiseren van LED-verlichting rond voetbal- en trainingsvelden. Hiervoor hebben ze prijsafspraken gemaakt met bepaalde leveranciers waarvan wij ook kunnen profiteren. Voor meer informatie zie https://www.degroeneclub.nl/

We hopen dat we op de komende ledenvergadering al wat meer informatie hebben met betrekking tot bovenstaande. Een dergelijke investering dienen we uiteraard met onze leden te bespreken.

Namens het bestuur,

Fimme Jan

 


Copyright Voetbalvereniging de Walde - 2014.
Download Joomla Templates