Stand van zaken verbouwing

Gemaakt op dinsdag 06 maart 2018 Geschreven door Beheer
Zoals we op de bijzondere ledenvergadering van 17-11-2017 afgesproken hebben zouden we jullie op hoogte houden over de voortgang van de verbouwing van ons clubgebouw. Hierbij de eerste update. Tijdens de nieuwjaarsreceptie was al aangegeven dat de samenstelling van de bouwcommissie gewijzigd zou worden. Deels doordat er nieuwe bestuursleden in het bestuur zijn gekomen, en de "oude" bestuursleden in de bouwcommissie hebben vervangen. En deels doordat een aantal leden van de bouwcommissie hebben aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden voor deze commissie. Vanaf deze plek willen we hen heel erg bedanken voor hun inzet! De nieuwe bouwcommissie bestaat nu uit Evert Winia, Geert Prins, Douwe Hoekstra, Piebe Landman, Sipke Hiemstra en Jacco Tromp. Jacco is de voorzitter van de bouwcommissie. De bouwcommissie is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. Tijdens deze bijeenkomsten hebben ze alle mogelijke opties opnieuw onderzocht qua mogelijkheden en kosten. Daarbij wordt er een nieuwe begroting gemaakt van het huidige plan, zoals dit er nu ligt, maar worden ook de overige opties begroot. Op die manier zijn de kosten van elke optie inzichtelijk. Vervolgens zal de bouwcommissie een advies uitbrengen aan het hoofdbestuur en deze zullen een besluit moeten nemen over de geadviseerde optie. Zodra dit besluit genomen is zal er een bijzondere ledenvergadering georganiseerd worden waarbij de bouwcommissie uitleg zal geven over de gekozen optie. Het bestuur zal vervolgens de ledenvergadering vragen te stemmen over de voorgedragen optie. Wanneer hiervoor voldoende steun van de leden wordt verkregen zal deze optie tot uitvoering worden gebracht. We hopen bovenstaande stappen voor 1-4-2018 te realiseren.
 
Mochten er vragen zijn dan horen we het graag.
 
Namens het bestuur,
Fimme Jan van der Wal

Copyright Voetbalvereniging de Walde - 2014.
Download Joomla Templates