Roken op Wâldstreffen

Gemaakt op dinsdag 29 augustus 2017 Geschreven door Beheer
Tijdens de laatste ledenvergadering is er besloten dat er bij de ingang van de kleedboxen en de bestuurskamer niet meer gerookt mag worden. Er zijn inmiddels bordjes geplaatst op het clubgebouw op de plekken waar niet meer gerookt mag worden. De afgelopen jaren kwam het vaak voor dat met name onze jeugdspelers, die van het veld af kwamen en de boxen in wilden lopen, eerst door de sigarettenrook moesten lopen. Dit is niet echt een voorbeeld van gezond gedrag. Dit willen we graag proberen te veranderen. Daarom is er afgesproken dat er in ieder geval tijdens de jeugdwedstrijden niet meer op de genoemde plekken gerookt wordt. Daarbij willen we ook vragen om dit bij de wedstrijden van de senioren in acht te nemen. De senioren dienen een voorbeeld te zijn voor onze jeugdspelers zodat we met z'n allen kunnen werken aan een rookvrije generatie. Daarom zal er een rookplek ingericht worden aan de voorkant van ons clubgebouw. Dit is dus bij de oude ingang van het voetbalveld. Aan een ieder dus de vraag; als je wilt roken, ga dan daar even staan. Vanuit het HB zullen we samen met de velddienst proberen hierop toe te zien. We hopen hierbij echter op jullie medewerking. Omdat we met z'n allen vrijwilligers zijn, en dit voor ons plezier en voor de club doen, hopen we geen politieagent te hoeven spelen.
 
Het HB

Copyright Voetbalvereniging de Walde - 2014.
Download Joomla Templates